JustMotor es una aplicació creade per l'empresa Unificate. Actualment estas al Dashboard on els concesionaris introdueixen les ofertes que es veuran tant a la pagina web per els cilents com a la aplicació.
JustMotor se una aplicación creada por la empresa Unificate. Actualmente estas al Dashboard donde los concesionaris introducen las ofertas que se verán tanto a la pagina web por los cilents como la aplicación.
JustMotor is an application created by the company Unificate. You are currently on Dashboard where dealerships enter offers that will be visible on the web page for both the cranks and the application.
Amb el link posat a sobre podeu anar a la pàgina web de JustMotor. Con el link puesto arriba podéis ir a la página web de JustMotor. With the link you can go to the JustMotor website.